Betalen

Alle tarieven voor tandheelkundige zorg zijn landelijk vastgesteld. Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Indien u voor tandheelkundige kosten verzekerd bent, raden wij u aan om deze te raadplegen wat er vergoed wordt.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Onze declaraties ontvangt u via Anders Medical Factoring. Hierop staan de verrichtingen omschreven. Anders declareert waar mogelijk altijd eerst bij uw verzekeraar. Zelf ontvangt u dan alleen de restnota voor het bedrag dat uw verzekeraar niet vergoedt.

Zie voor meer info over uw tandartsnota van Anders Medical Factoring: https://www.mijnandersnota.nl

Openingstijden
maandag - donderdag08:30 - 12:3013:15 - 17:30
vrijdag07:30 - 12:0012:45 - 16:30
zaterdag - zondagGesloten
Adresgegevens

Bent u nog geen patiënt?

Van harte welkom!

Aanmelden
Sluit Menu

Geachte cliënten,

Vanaf heden tot 6 april worden er GEEN reguliere tandheelkundige behandelingen meer verricht. Reguliereafspraken tot  6 april worden verplaatst.U wordt daarvoor gebeld.
Voor spoed zijn wij WEL open. Daarvoor zijn wel afwijkende openingstijden. Mochten wij gesloten zijn, bel ons dan op op ons reguliere telefoonnummer: 023-2052173
(Spreek evt VM in met uw naam en telefoonnummer, dan bellen wij u terug.)

Met vriendelijke groet,
Team TP Raadhuisplein

Dear clients,

From now till april 6th we wil NOT do regular dental treatments due the corona pandemic. Regular treatments will berescheduled. You wil be contacted.
For emergency we will be open. Thereare irregular opening times. If we are closed, call us on: 023-2052173
(If you get VM, give your name and tel. nr. and we will call you)

With kind regards,
Team TP Raadhuisplein